Skolmaterial

Ett besök på Växtvärket kommer med all säkerhet att vara en upplevelse för alla elever. Men besöket är ingen garanti för tillräcklig kunskap. Förhoppningsvis kan besöket skapa ett engagemang och en nyfikenlusta som vi hoppas att du som lärare kan dra fördel av. Som hjälp på traven har vi tagit fram förslag och tips på lektioner, labbar och andra övningar att arbeta vidare med efter ett besök på Växtvärket.

Lektioner, labbar och övningar

Växtvärkets undervisning har fokus på hållbar utveckling ur olika synvinklar. Vad är hållbar produktion av el? Är det hållbart att inte återanvända och återvinna material och energi? Hur kan vi anpassa vår livsstil så att den främjar hållbar utveckling? Detta är några av de frågor som eleverna (under ledning av vår pedagog) behandlar vid ett besök. 

För att underlätta det fortsatta arbetet med hållbar utveckling i skolan har vi plockat fram tips och idéer på lektioner, labbar och andra övningar. Allt utifrån vilka områden som behandlas i Växtvärket. Med hjälp av vårt skolmaterial ska du som lärare kunna fortsätta Växtvärkets undervisning klassrummet. Materialet är självklart fritt för dig att använda hur du vill - hela koncept, delar av konceptet, delar ur en labb - det är upp till dig. Välj fokusområde nedan! 

Klicka för att hitta spännande fakta om:

• Återvinning
• Matkonsumtion
• Energi
• Vatten och avlopp
• Livsstil
• Naturen 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB