Koppling till läroplanen

– Återvinning


Växtvärkets utställning är uppbyggd med läroplanens kunskapskrav i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 som utgångspunkt och vi anpassar varje besök efter elevernas ålder.

Vårt mål är att vara ett hjälpmedel för dig som lärare i undervisningen, att väcka elevernas nyfikenhet och få dem att börja fundera på hur det de gör i sin vardag påverkar.

Centralt innehåll (årskurs 4-6)

Hemkunskap

Miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet/närområdet och hur den fungerar.

Kemi

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Geografi

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Biologi

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Svenska

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB