Energi


Var kommer energi ifrån?

Tv-rummet hos Bobo och Donja på Växtvärket ser ut som i viket annat hus som helst, men bakom en hemlig dörr gömmer sig energirummet. Där kan du lära dig mer om energi, hur framställs den och hur mycket går åt till olika saker där hemma?

Åka bil. Tända lampan. Spela dataspel. Varje dag använder vi energi från jordens energisystem för att kunna göra olika saker.
   En energikälla är något som finns i naturen, som vi människor kan omvandla till användbar energi. Olja, vind, kol och vatten är några av de många energikällor som vi använder för att få ljus, kraft och värme till vårt samhälle. Alla energikällor har sina fördelar och nackdelar – för miljön och för människor. Det finns två typer av energikällor, förnybara och icke förnybara.

Förnybar energi

Kraft från vind och vatten skapas av solen och tar aldrig slut. De kallas därför för förnybara energikällor. Hit räknas också solenergi, biomassa (som ved och pellets) och geotermisk energi, alltså energi från jordens inre.
   Den stora fördelen med förnybara energikällor är att de inte orsakar några koldioxidutsläpp (om man räknar bort ut­släppen från själva byggandet av kraftverken) och är därför bättre för miljön än fossila energikällor.
   Men det finns också nackdelar. Att bygga vatten- och vindkraftverk och att plantera energiskog kan påverka djur och växter negativt. Vindkraftverk och solenergianläggningar är också dyra att bygga och underhålla i förhållande till hur mycket energi de producerar.

Icke förnybar energi

De fossila energikällorna består av uråldriga rester av växter och djur som lagrats i berggrunden under miljoner år och blivit till olja, kol och naturgas. Om vi fortsätter att använda fossila bränslen lika mycket som vi gör idag, så kommer de att ta slut. Det är därför de kallas för icke-förnybara energikällor. Även kärnenergi, som utvinns ur metallen uran, är en icke förnybar energikälla.
   Fördelen med dessa energikällor är att de är mycket effektiva och enkla att omvandla till energi. Men de fossila energikällorna orsakar stora utsläpp av koldioxid, som leder till klimatförändringar, och andra miljöfarliga ämnen. Kärnenergi ger dessutom farligt avfall som måste tas om hand under extremt lång tid.

Bli ditt eget kraftverk

Men en generator kopplad till en energicykel kan man faktiskt få ut elektricitet. På Växtvärket kan du själv prova hur mycket trampande som krävs för att till exempel ladda en mobiltelefon eller driva brödrosten därhemma.
   En timmes trampande på en energicykel räcker för att få en lågenergilampa att lysa i 14 timmar. Och utan att slita livet ur dig kan du driva ett kylskåp. Ett kylskåp drar i och för sig ungefär lika mycket energi som du klarar av att omvandla, så du får allt trampa dygnet runt. En spisplatta kan du hålla varm i en timme om du orkar trampa i sådär 8–10 timmar. Som du förstår så behöver man vara ganska många cyklister i familjen om man ska hålla igång hela sitt hem.

Människans påverkan

Klimatet i världen kan förändras av flera orsaker. Hur jorden lutar och roterar runt solen gör att det blir olika varmt eller kallt. Solens ljusstyrka och vulkanutbrott påverkar också vårt klimat. Men framförallt är det vi människor som har orsakat de klimatförändringar som sker idag.
   All energianvändning påverkar miljön. Det är en liten del av människorna på jorden som använder energin. Idag finns det 7 miljarder människor på jorden och 1 miljard av dessa använder hälften av all energi.

Framtidens energi

Med den ekonomiska tillväxt som sker i världen kommer energianvändningen att fortsätta öka. Därför behöver vi hitta nya förnybara energikällor.
   Det finns redan nu förnybara energislag, som har kommit långt i sin tekniska utveckling och börjar konkurrera ut fossila energislag, men tekniken för att fånga och lagra förnybar energi kan bli bättre, effektivare och användas på nya sätt.

Restavfall blir värme och el

Avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas omvandlas till energi. När vi bränner avfallet tar vi vara på all den energi som finns i materialet och återvinner den.
   I Halmstads Energi och Miljös avfallskraftvärmeverk utvinns energi i form av fjärrvärme och el genom avfallsförbränning. Halmstads Energi och Miljö tar varje år hand om 280 000 ton avfall – det motsvarar 18 Eiffeltorn eller 800 frihetsgudinnor!

Fundera på:
  • På vilka sätt använder du energi en vanlig dag?
  • Vad kan du göra för att spara energi?

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB