Livsstil


Ditt ekologiska fotavtryck

Hur ser din vardag ut? Hur mycket shoppar, reser och äter du en vanlig dag?
   Spelar det någon roll var i världen man föds eller använder alla lika mycket av det jorden ger? Hemma hos familjen Växtvärk finns olika exempel på hur vi använder jordens resurser. Kanske kan du göra något annorlunda!

4,2 Jordklot…

Allt vi människor gör påverkar miljön på olika sätt – och egentligen skulle det behövas 1,5 planet för den livsstil vi har på jorden idag.
   Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, luft, mark, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss.
   När vi studerar våra ekologiska fotavtryck är det lättare att förstå hur vi påverkar och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

…och 540 kg sopor

Ja, mycket köper vi och mycket slänger vi. I Halmstad kastar vi varje år 540 kg sopor/person. Snittet i Sverige är 460 kg, så vi i Halmstad slänger varje år ungefär 80 kg mer än den genomsnittlige svensken.
   Detta kräver mycket från jordens resurser och att lämna material till återvinning är bra, men det räcker inte. Börja med att tänka efter en extra gång innan du köper något nytt!  

Dolda sopor

När vi slänger någonting så slänger vi inte bara själva föremålet, utan också allt avfall som uppstått vid dess produktion. En enda mobiltelefon, som väger ungefär 250 gram, ger upphov till 86 kg sopor under produktionen.Visste du att…
  • Om alla i världen levde som vi i Sverige, skulle det behövas drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till.

 


Avfallstrappan

Halmstads energi och miljö, HEM, arbetar dagligen med något som kallas för avfallstrappan. Den visar hur vi ska behandla saker som vi inte längre vill använda.
   I trappans topp finns det bästa sättet att behandla sitt avfall, nämligen att minska mängden sopor. Att helt enkelt börja tänka på sin konsumtion och livsstil. För att konsumera mindre kan vi till exempel välja produkter av god kvalitet, som har lång livslängd och kan repareras om de går sönder. Då tar det längre tid innan de måste kastas och både mängden avfall och uttaget av naturresurser minskar.

Fundera på:
  • Vad kan du göra för att det ska bli mindre sopor?
  • Vad gör du med saker som du inte vill använda längre? Titta på avfallstrappan – finns det andra sätt som är bättre för miljön?Hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att samhället fungerar på ett sätt, som gör att tillgångarna räcker till också för kommande generationer. När man pratar om hållbarhet brukar man dela in begreppet i tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Tillsammans skapar de en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om skydda vår miljö och det naturliga kretsloppet, så att kommande generationer kan leva i en miljö med ren luft och rent vatten.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om utbytet av varor och tjänster mellan individer, företag, organisationer och länder – och vilka konsekvenser det har för miljön och människorna.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. 

Den stora frågan är hur vi människor ska agera för att uppnå alla dessa delar av hållbarhet. Hur kan vi producera produkter utan negativ påverkan på miljön, på ett sätt så att alla får bra betalt och har bra arbetsplatser och samtidigt hålla rimliga priser för varorna?

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB