Koppling till läroplanen

– Livsstil


Växtvärkets utställning är uppbyggd med läroplanens kunskapskrav i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 som utgångspunkt och vi anpassar varje besök efter elevernas ålder.

Vårt mål är att vara ett hjälpmedel för dig som lärare i undervisningen, att väcka elevernas nyfikenhet och få dem att börja fundera på hur det de gör i sin vardag påverkar.

Centralt innehåll (årskurs 4-6) 

Hemkunskap

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Kemi

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Geografi

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor

Biologi

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Slöjd

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB