Koppling till läroplanen

– Matkonsumtion


Växtvärkets utställning är uppbyggd med läroplanens kunskapskrav i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 som utgångspunkt och vi anpassar varje besök efter elevernas ålder.

Vårt mål är att vara ett hjälpmedel för dig som lärare i undervisningen, att väcka elevernas nyfikenhet och få dem att börja fundera på hur det de gör i sin vardag påverkar.

Centralt innehåll (årskurs 4-6)

Hem- och konsumentkunskap

Miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet/närområdet och hur den fungerar.

Biologi

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, rening av vatten och luft etc.

Kemi

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället, deras användning och påverkan på hälsa och miljö samt hur de är märkta och bör hanteras.

Fossila och förnybara bränslen, deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Geografi

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, t ex olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturtillgångar samt några bakomliggande faktorer till detta.

Fysik

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Teknik

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB