Lektionstips, labbar och övningar

– Naturen


Att se hur sopor bryts ner

Här vill vi visa vilken tid det tar för olika material att brytas ned. Vad händer med saker som slängs i naturen eller på en deponi?

Det här behöver du:

1 snöre eller 1 plankbit
Sopor av olika material (metall, plast, papper, glas med flera)
Nubb, häftstift eller lim

Gör så här:

1. Sätt fast de olika soporna på snöret eller på träplankan.

2. Lägg ut snöret eller plankan på en väl markerad plats i naturen. Gå dit en gång per halvår och kika vad som har hänt.

Fundera på:

• Vilket material tar längst tid att bryta ned?
• Varför tar det olika lång tid för olika material att brytas ned?
• Finns det något material som är farligt för djuren i skogen? Varför?
• Vad händer med metallen?
• Vad händer med pappret? 

Här finns labben för utskriftIngenting försvinner allt finns kvar

Allt avfall som hamnar på fel plats kommer till slut att försvinna även om det tar olika lång tid. Vart tar då avfallet vägen? Vi brukar säga att ”ingenting försvinner allt finns kvar” och i denna övning visar vi att det bildas något nytt vid nedbrytningen av avfallet.

Det här behöver du:

1 pet-flaska (1,5-liter)
Gräsklipp
Matavfall
Lite häst- eller kogödsel (om möjligt)

Gör så här:

1. Fyll flaskan med gräs, matavfall och (om du har) lite gödsel. Varva materialet och tillsätt sist lite vatten.

2. Stäng flaskan med kapsylen och ställ den varmt, till exempel vid ett element. Låt flaskan stå så länge att det uppstår ett betydande gastryck, du kan känna efter genom att försöka trycka på flaskan.

3. När trycket är tillräckligt högt är det dags att försiktigt lätta på kapsylen och föra en brinnande tändsticka mot flaskans öppning. Vad händer?

Fundera på:

• Vad är det som brinner vid nedbrytningen?  
• Vad kan man använda det till?
• Hur påverkar denna gas vår planet om den går ut i atmosfären?

Här finns labben för utskriftFöroreningar i vattnet

Här vill vi visa att inget försvinner utan bara sprids och löser sig i vattnet ute i naturen. 

Det här behöver du:

1 genomskinlig balja (plastakvarium eller liknande)
1 glasburk med lock
Varmt smutsvatten

Gör så här:

1. Gör ett centimeterstort hål i glasburkens lock. Fyll sedan burken med smutsvatten och skruva på korken.

2. Fyll plastbaljan med kallt vatten.

3. Sätt ned glasburken i baljan.

Fundera på:

• Vad händer?
• Varför?
• Tänk dig att burken är ett avloppsrör som rinner ut i din badsjö. Vilken effekt får det på vattnet?

Här finns labben för utskriftVinterlaboration – föroreningar i vattnet

Att se hur allting sprids och kommer tillbaka på ett eller annat sätt.

Det här behöver du:

3 burkar
Lupp
Kaffefilter

Gör så här:

1. Undersök en snöflinga. Hur ser den ut? Hur kan den bli så vacker?

2. Smält lite snö från tre olika platser runt din skolgård i varsin burk. Exempelvis från parkeringen, skogen och skolgården.

3. Sila vattnet genom ett kaffefilter.

Fundera på:

• Är det någon skillnad på hur mycket smuts det finns i de olika filtren?
• Varifrån kommer smutsen?
• Är snön i fjällen helt ren?

Här finns labben för utskrift

 
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB