Vatten och avlopp


Vattnet i kranen – och virtuellt vatten

Rent vatten är något som vi i Sverige tar för givet, men på många håll i världen är vatten en bristvara.
I vattenrummet, som finns dolt bakom toa-väggen i Bobo och Donjas hus på Växtvärket, får du veta mer om hur mycket vatten som går åt för att tillverka och transportera olika saker i vår vardag.

Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva.
   I Sverige har vi gott om vatten, det är bara att vrida på kranen så kommer det rent och fint dricksvatten.
I andra delar av världen kan det vara mycket svårt att få tag på rent vatten.
   Nästan 97 procent av vattnet på jorden finns i haven och 3 procent är färskvatten, men det mesta av färskvattnet är bundet i is och glaciärer. Det innebär att mindre än 1 procent av vattnet på jorden är tillgängligt som färskvatten.
   Den goda nyheten är att vatten är förnybart, det kan användas igen och igen. Men de flesta av oss använder vatten på ett icke-förnybart sätt. I Kalifornien i USA är bristen på vatten så extrem att man måste transportera vatten från norr till söder, detta är delstatens största energibov. 19 procent av all elektricitet, 32 procent av all naturgas och 333 millioner liter diesel går åt till det varje år.

Fundera på:
 • Hur använder du vatten en vanlig dag?
 • Skulle du klara dig på mindre än 20 liter vatten en dag, som många människor i andra delar av världen?
  Vad hade dina 20 liter räckt till?


Visste du att…
 • En person i Sverige varje dag använder cirka 160 liter vatten.
 • Flera miljoner av världens fattigaste får klara sig med mindre än 19 liter vatten per dag. 
 • Nästan hälften av världens befolkning saknar rinnande vatten.
 • Kvinnor i u-länder går i snitt 6 kilometer för att hämta vatten.


Virtuellt vatten

Vatten finns överallt. I sjöar, åar och i marken vi går på. Varje dygn använder vi 160 liter vatten per person i Sverige. Men det är bara det vatten som vi ser. Vår egentliga konsumtion är betydligt större än så.
  Du kanske brukar starta dagen med en skön dusch? Vattnet du tvättar dig med är synligt och mängden är mätbar. Men när du har stängt av vattnet fortsätter din vattenkonsumtion.
   I livsmedel, kläder och andra varor döljer sig nämligen så kallat virtuellt vatten. Det är allt vatten som har förbrukats under en varas produktionsprocess, till förpackningar och transporter. Av allt vatten som vi konsumerar under en dag är 97 procent osynligt för oss.
   När du drar på dig ett par nya jeans förbrukar du 8 000 liter virtuellt vatten. Väljer du därefter en ny t-shirt av bomull ur garderoben kan du lägga till ytterligare 2 500 liter.
   I dag transporteras enormt mycket produkter världen över. Man kanske inte funderar på det, men med alla produkter som kommer hit till Sverige, kommer också virtuellt vatten, bland annat från länder som har svår vattenbrist.
   Tänk på att varje gång du köper något, så köper du också vatten!

Vattnets kretslopp

Vattnet faller ner som regn eller snö och rinner ut i sjöar och hav eller ner genom jorden till grundvattnet. Solens värme gör så att vattnet dunstar och stiger upp mot himlen som vattenånga. Ångan kyls därefter ner och bildar moln med små vattendroppar som kolliderar och slås samman för att till slut falla ner som nederbörd igen.

Vattnet som transportväg

Vi har länge färdats på vattnet för att både transportera varor och upptäcka nya platser. Nu för tiden färdas vi kors och tvärs över våra hav och oceaner. Tyvärr har det fört med sig att oljeutsläpp till havs har blivit ett av stort miljöproblem. Våra svenska hav är särskilt känsliga för utsläpp och dessutom utsatta för en hög risk med intensiv fartygstrafik och många oljetransporter.

Avloppsvatten

Avloppsvattnet spolas ner i våra avlopp via till exempel diskhon eller toaletten och kommer till reningsverket. Det är grundläggande för vår hälsa och miljö att vi har ett fungerande avloppsystem. Avloppsreningsverkets uppgift är att leda bort och rena avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen och blir en del av kretsloppet igen.

Fundera på:
 • Vad händer med naturen om giftiga ämnen hamnar i vattnets kretslopp?
 • Vad får man spola ner i toaletten? Vad händer om du spolar ner andra saker?


Dricksvatten

Både ytvatten, det vill säga sjöar eller rinnande vattendrag, och grundvatten, som hämtas ur grävda eller borrade brunnar, ger utmärkt dricksvatten om det tas om hand på rätt sätt. Grundvatten har ofta en högre kvalitet än ytvatten och därför behövs det inte lika många steg för att rena grundvatten. Visste du att…
 • Vi i Sverige har ungefär 1 700 reningsverk, som tar hand om och renar vårt avloppsvatten.
 • Det finns 101 000 km avloppsrör i Sverige? Det motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn!
 • Vi i Sverige har cirka 1 750 vattenverk som förser oss med rent dricksvatten. 
 • Vattenverken i Sverige tillsammans producerar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB