Koppling till läroplanen

– Vatten och avlopp


Växtvärkets utställning är uppbyggd med läroplanens kunskapskrav i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 som utgångspunkt och vi anpassar varje besök efter elevernas ålder.

Vårt mål är att vara ett hjälpmedel för dig som lärare i undervisningen, att väcka elevernas nyfikenhet och få dem att börja fundera på hur det de gör i sin vardag påverkar.

Centralt innehåll (årskurs 4-6)

Biologi

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Fysik

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kemi

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB