Energi


Bobo och Donja har fredagsmys. Dem sitter uppkrupna i soffan med varsin skålgodis och kollar på film. Plötsligt slocknar TV:n och lamporna släcks. Strömmen har gått. 
- Vad är det som händer, strömmen kan väl inte bara sluta att komma, det finns väl alltid el? 
- Jo det kan den faktiskt jag ska berätta hur det fungerar, säger Donja  

För att du ska orka leka och springa behöver du energi. Precis likadant fungerar det med maskiner och apparater du har hemma. Många av dessa drivs av elektricitet som är en form av energi som kan utvinnas på olika sätt.   MiljöanläggningMilljöanläggning
Här tar man hand om våra sopor. Soporna bränns och av värmen får vi både elektricitet och värme. Värmen kallas fjärrvärme och går ut till hus i närområdet.
 
Solcellspark
Ett sätt att få elektricitet är genom solceller. Solceller finns i små format til exempel på miniräknare, men också i stort format i solcellsparker. Solcellerna omvandlar solens energi till elektricitet, som vi sen kan andvända.
  VattenkraftVattenkraft
Från rörelsen i strömmande vatten kan vi få fram elektricitet. Detta görs vid ett vattenkraftverk. Det forsande vattnet får en turbin att snurra. En generator om vandlar sedan energin till elekricitet.
 

Vindkraftverk
Man kan också utvinna elektricitet från vinden, det kallas vindkraft. För att göra detta använder man stora vindsnurror som kallas vindkraftverk. Vindkarftverk är ungefär 200 meter högt. För att bladen ska börja snurra måste det blåsa i 4 m/s.
  El och värme
Fjärrvärmen går ut till hushållen i form av hett vatten som rinner genom rör i marken. Det varma vattnet värmer i sin tur upp vattnet i särskilda värmeväxlare. Elektriciteten går ut till husen genom ledningar, antingen i luften eller marken. Luftledningar har lättare för att gå sönder. Därför är det nu mer vanligt att man lägger ledningarna i marken, på så vis slipper man många strömavnbrott.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB