Bobo rensar bland alla sina saker, en urtvättad tröja, en äppelskrutt, godispapper och en söndrig mobiltelefon, allt trycker hon ner i samma påse. Påväg ut till soptunnan, blir hon stoppad av Donja: - Men Bobo, så där kan du inte göra, du måste sortera ditt skräp, kom så hjälper jag dig!
 

Allt vi köper och använder blir tillslut till avfall, det är därför viktigt att veta vad man ska göra med detta. Om man sorterar soporna kan man skydda miljön och dra nytta av soporna genom att förbränna och återvinna eller kompostera.   KompostKompost
Precis som i naturen kan matavfall brytas ner av nedbrytare. Då blir det näringsrik jord som kan användas som gödsel. Det kallas att kompostera. En kopost kan man ha i trädgården hemma.
 
Återbruk
Handlar om att använda saker längre tid. Ge bort sin tröja till en kompis. Måla om möbler, istället för att köpa en ny dyr bänk, och köpa saker på loppis istället för nytt. Med återbruk sparar vi på miljön.
  SoppåseHushållsavfall
Till denna typ av avfall räknas sådant som du lägger i din soppåse som du sedan lägger i soptunnan. I denna påse lägger du sådant som inte kan återvinnas, återbrukas eller komposteras, så som blöjor, plåster, kuvert och tandborstar
 
Återvinningscentral
På återvinningscentralen lämnar du större saker som du vill slänga, så som brädor, grenar och gräs från trädgården, men också saker som innehåller batterier eller gamal målarfärg som måste tas om hand på rätt sätt.
  Återvinningsstation
Här kan du lämna förpackningar som går att återvinna; plast, papper, glas, tidningar, glas och metall. Det du lämnar här blir sedan till nya saker, glas blir till nytt glas, alumniumburken till en ny burk, tidningen blir till en ny tidning och så vidare. Det är detta som kallas att återvinna.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB