Vattnets väg


Bobo öppnar kylen och tar ut en flaska vatten som hon köpt i affären, hon dricka några rejäla klunkar och säger:
- Donja jag förstår inte hur du kan dricka det där vanliga kranvattnet, detta är mycket renare och bättre!
- Men du Bobo vet du vad! Vattnet i kranen är faktiskt jätterent jag ska visa hur man gör och var de kommer ifrån!

Utan vatten kan vi på jorden inte överleva, och för den flesta av oss i Sverige är det självklart att ha rent och friskt vatten hemma. Men vattnet har rest långt och länge innan du kan hälla upp ett glas direkt i kranen.   KompostDricksvatten
Allt vatten som vi använder hemma även om vi duschar i det, spolar det i toaletten eller faktiskt dricker det kallas för dricksvatten. I snitt gör vi av med 160 liter vatten/person och dag i Sverige.
 
Vattenverket
Vattnet som pumpas ut kommer vanligen från en sjö i närheten. Det renas på vattenverket och därefter tillsätts klor för att förhindara att bakterier och sjukdomar sprids.
  SoppåseReningsverk
Från våra hem kommer avloppsvattnet till reningsverket genom avloppsledningar och kloaker. I reningsverket renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut i naturen igen.
 
Vattentorn
Från vattenverket pumpas vattnet upp i ett vattentorn. Här lagrar man enorma vattenmängder och härifrån kan vattnet sedan rinna ner av sig självt till alla som behöver. För att höjdskillnaden ska bli så stor som möjligt bygger man oftast tornen på ett berg.
   

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB