Om Växtvärket

Hallands första kunskapscenter finns i Örjanskolans gamla gymnastiksal. Här väcks elevernas nyfikenhet och upptäckarlust med experiment och upplevelser vid ett flertal stationer.

I Växtvärket ger vi kommande generationer goda kunskaper i energi och miljö i nära samarbete med både kommun och näringsliv. På så sätt skapar vi förutsättningar för en bättre framtid – både lokalt och globalt.

Växtvärket genomsyras av nyttan och vikten av återvinning, återanvändning och hållbar energi som ett viktigt steg mot en hållbar värld. Från byggnationen, där vi återanvände material, möbler och textilier, till lokaler och interiör. Samtidigt har vi installerat miljösmarta val av energi.

Alla aktiviteter och undervisning hos oss på Växtvärket fokuserar på vikten av att minska konsumtionen och ta tillvara på det vi redan har enligt EU:s avfallstrappa.

Ett stöd till skolans undervisning

I grund och botten är Växtvärket en satsning för att stödja skolornas undervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever. Genom deras aktiva deltagande i vår undervisning förbereder vi dem för att delta i samhällslivet när det gäller aktuella energi- och miljöfrågor.

Växtvärket välkomnar alla skolungdomar i Halmstads kommun i åldrarna 7 till 13 år - helt gratis (naturligtvis!)!

Årskurs 5 i Halmstads, Laholms och Hyltes kommuner erbjuds (förutom gratis inträde) även fria bussar till och från Växtvärket. Vi vill möjliggöra ett besök på Växtvärket för alla.

Koppling till läroplanen

Undervisningen på Växtvärket är alltid sammankopplad med läroplanen och besöken leds av en utbildad pedagog. Under ett besök får eleverna lösa uppgifter med hjälp av information, tekniska stationer och olika aktiviteter som finns i själva utställningen.

Det finns möjlighet att, för dig som lärare, arbeta med teman inom Växtvärkets ramar inför och efter ett besök. Efter ett besök är det viktigt att fånga upp och bygga vidare på den entusiasm som förhoppningsvis Växtvärket har väckt. Här på vår webbplats har vi samlat färdigt material som ni kan välja att använda hur ni vill. 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB