Hållbar Planet

I samarbete med Naturskolan arbetar vi med hela kroppen och alla sinnen för att väcka tankar kring
Agenda 2030 och vår planet. Under cirka två timmar pratar vi om olika perspektiv av hållbarhet, hur vi fördelar världens resurser samtidigt som vi belyser den sociala hållbarheten i dagens samhälle. Allt sker utomhus så kläder efter väder.

För: årskurs: 5–9
Tid: 09:00 -11:00
Datum: 26.e & 27.e maj
Plats: Galgberget, Hallandsgården

BOKA HÄR

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB