Klimatdagar

Vi står inför en av vår tids största utmaningar – klimatförändringen. Jordens medeltemperatur förändras och vi upplever förändringar på allt fler platser; stormar och översvämningar tvingar miljontals människor att fly från sina hem, glaciärer smälter och koraller bleknar.

Vi tillsammans med Naturskolan vill med dagen förmedla en känsla och kunskap om att vi just nu är inne i en tid av stora positiva förändringar på klimatområdet. Det verkar som att "proppen gått ur" och många stater, företag och enskilda satsar ambitiöst på klimatsmarta lösningar. Samtidigt går det inte att blunda för att mycket arbete återstår. Lösningar finns - dags att kavla upp ärmarna!

Arbetet sker till stor del genom praktiska övningar där klassen är uppdelad i olika grupper, ni kan läsa mer om dagen och övningarna på www.växtvärkethalland.se.
Vi hoppas att klimatdagen också kan inspirera eleverna att arbeta med en vision för ett hållbart Halmstad 2030.

För årskurs: 6–9
Förberedelser i skolan: Ja
Tidsåtgång: 09:00 – 13:30
Datum: 15.e och 21.e april
Plats: Gården Ön (Gratis Buss)

BOKA HÄR

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB