En familj tillsammans

Växtvärkets familj består av en pappa och hans två tvillingdöttrar Bobo och Donja. Tillsammans är dom en familj som ständigt umgås, har roligt, utforskar och upptäcker saker.

Men dom har också sina egna tydliga personligheter och karaktärsdrag. Och det är i mötet mellan dessa egenheter som vi lär känna familjen – och lär oss av dom.

Tvillingsystrarna är varandras motsatser och det märks på hur de på olika sätt tar reda på och lär sig saker. Genom diskussion och olika infallsvinklar prövas fakta och idéer för att i slutändan leda fram till ny kunskap.

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB