Livsstilsrummet

I familjen Växtvärks hus finns flera temarum som fokuserar på hållbarhet. Det här rummet handlar om vår livsstil.

Du som sett filmerna om Narnia känner igen ingången till livsstilsrummet.

Genom garderoben i barnrummet, bakom kläder och skor hittar du livsstilsrummet där du får en mängd olika tankeställare. 

Upptäck stationerna som väcker nyfikenhet. Här finns bland annat:

Vår konsumtion tar från jordens resurser
Hur många jordklot gör olika länder av med per år?

Klädåtervinning
Hur mycket kläder köper vi varje år? Hur mycket slängs?

Lotteriet
Alla föds med olika förutsättningar. Prova på att gå i någon annans skor.

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB