Naturen

I familjen Växtvärks hus finns flera temarum som fokuserar på hållbarhet. I det här rummet står skog och växtlighet i centrum.

Fågelholkar och fotosyntes. För att komma till naturen går du igenom vedstapeln i familjen Växtvärks vardagsrum.

Upptäck stationerna som väcker nyfikenhet. Här finns bland annat:

Fågelholken
Hur kan vi använda skogen som råvara?

Fotosyntesen
Hur fungerar den och vad kan vi använda den kunskapen till?

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB