Hållbar planet

I samarbete med Naturskolan arbetar vi med hela kroppen och alla sinnen för att väcka tankar kring Agenda 2030 och vår planet.

Hållbar planet Växtvärket

Under cirka två timmar pratar vi om olika perspektiv av hållbarhet, hur vi fördelar världens resurser samtidigt som vi belyser den sociala hållbarheten i dagens samhälle. Allt sker utomhus så kläder efter väder.

För: årskurs: 5–9
Tid: 09:00 -11:00
Datum: Våren 2024. Datum kommer
Plats: Galgberget, Hallandsgården

Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.

Växtvärket, Kunskapscenter, Hållbart arbete

Kontakta oss

Kontakta vår pedagog Kristofer om du har frågor! Enklast är att ta kontakt via mail, så svarar vi så fort vi har möjlighet. 

Skolmaterial Växtvärket

Skolmaterial

Ett besök på Växtvärket kommer med all säkerhet att vara en upplevelse för eleverna. Men kanske väcker besöket mer engagemang och nyfikenhet hos eleverna som du som lärare kan dra fördel av. Därför har vi tagit fram förslag och tips på lektioner, labbar och andra övningar att arbeta vidare med efter eller innan ert besök här på Växtvärket.