Skolmaterial

Ett besök på Växtvärket kommer med all säkerhet att vara en upplevelse för eleverna. Men kanske väcker besöket mer engagemang och nyfikenhet hos eleverna som du som lärare kan dra fördel av. Därför har vi tagit fram förslag och tips på lektioner, labbar och andra övningar att arbeta vidare med efter eller innan ert besök här på Växtvärket.

Labbar, övningar och lektionsidéer:

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat återvinning och hållbarhet. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund. 

Välj den kategori som du och dina elever vill fokusera mer på!

Skolmaterial - Energi

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat energi. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Skolmaterial - Livsstil

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat hållbar livsstil. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Skolmaterial - matkonsumtion

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat matkonsumtion. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Skolmaterial - Naturen

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat natur. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Skolmaterial - Vatten

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat vatten och avlopp. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Skolmaterial - Återvinning

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat återvinning. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Lär er mer, visa eleverna våra filmer!

Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.

Växtvärket, Kunskapscenter, Hållbart arbete

Kontakta oss

Kontakta vår pedagog Kristofer om du har frågor! Enklast är att ta kontakt via mail, så svarar vi så fort vi har möjlighet.