Klimatdagar

Vi står inför en av vår tids största utmaningar – klimatförändringen. Jordens medeltemperatur förändras och vi upplever förändringar på allt fler platser; stormar och översvämningar tvingar miljontals människor att fly från sina hem, glaciärer smälter och koraller bleknar.

Naturskolan Växtvärket

Tillsammans med Naturskolan vill med denna dag med fokus på klimatet förmedla en känsla och kunskap om att vi just nu är inne i en tid av stora positiva förändringar på klimatområdet. Det verkar som att "proppen gått ur" och många stater, företag och enskilda satsar ambitiöst på klimatsmarta lösningar. Samtidigt går det inte att blunda för att mycket arbete återstår. Lösningar finns - dags att kavla upp ärmarna!

Arbetet sker till stor del genom praktiska övningar där klassen är uppdelad i olika grupper. 

Vi hoppas att klimatdagen också kan inspirera eleverna att arbeta med en vision för ett hållbart Halmstad 2030.

Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.

Växtvärket, Kunskapscenter, Hållbart arbete

Kontakta oss

Kontakta vår pedagog Kristofer om du har frågor! Enklast är att ta kontakt via mail, så svarar vi så fort vi har möjlighet. 

Skolmaterial Växtvärket

Skolmaterial

Ett besök på Växtvärket kommer med all säkerhet att vara en upplevelse för eleverna. Men kanske väcker besöket mer engagemang och nyfikenhet hos eleverna som du som lärare kan dra fördel av. Därför har vi tagit fram förslag och tips på lektioner, labbar och andra övningar att arbeta vidare med efter eller innan ert besök här på Växtvärket.