Skolmaterial - Livsstil

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat hållbar livsstil. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Nyårslöfte

Varje elev, och du själv, ger ett nyårslöfte om att på något sätt minska sin konsumtion under terminen eller läsåret. Löftet skrivs upp, illustreras och undertecknas. Häng upp löftena i klassrummet. Kontrollera med jämna mellanrum hur det går. Är det lätt eller svårt att minska sin konsumtion?

  • Jag ska bara äta godis/glass på lördagar
  • Jag ska bara köpa de kläder och skor jag verkligen behöver
  • Jag ska inte ta till mig mer mat än vad jag orkar äta upp

Fyra hörn-/värderingsövningar

Låt eleverna enskilt eller i grupp fundera över och motivera sina svar muntligt eller skriftligt:

  • Är det viktigt att följa modet?
  • Är det viktigt att ha den senaste modellen av smartphone?
  • Är det viktigt att äga mycket saker?
  • Blir man lycklig av att ha mycket prylar, kläder och skor?
  • Är det viktigt att ha likadana kläder eller grejer som kompisarna?
  • Går det att kombinera de tre stegen av hållbarhet. Vilken del tycker du är viktigast?
Återanvänd dina gamla grejor

Återanvänd dina gamla grejor

Leta igenom klassrummet om det är något som ni hittar som är återanvänt. Samla så många saker som möjligt. Är det något i klassrummet som ni vill lämna vidare till någon istället för att kasta?
Ta med något hemifrån som var ett riktigt dåligt köp. Berätta varför och lämna vidare till återanvändning istället för att kasta.

Deponi

I denna undersökning vill vi visa vad som händer om vi använder oss av avfallstrappans första steg, deponi.  Vi vill också visa att det är viktigt att veta vad man slänger på en deponi. I de flesta länder i världen så hamnar avfallet på deponi, påverkar detta oss i Sverige?  

Ladda ner labb

Deponi Växtvärket
Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.

Så här går ett besök till Växtvärket

Så här går ett besök till

Häng med till Växtvärket! Vi börjar hemma hos Bobo, Donja och deras pappa. Därifrån kan den som hittar de hemliga dörrarna ta klivet in i fantasifulla miljöer, som visar hur våra vardagliga val påverkar jorden.

Utställningen Växtvärket

Utställningen

Här på Växtvärket bor familjen Växtvärk - Bobo, Donja och deras pappa. De bor i sitt hus som vår utställning är uppbyggd kring som till stor del är skapad av återvunnet material. I familjen Växtvärks hus finns flera temarum som fokuserar på hållbarhet. Men det är verkligen inget "vanligt" hus som familjen bor i...