Odlingslektion

Vi kommer under våren att erbjuda odlingslektioner för förskolorna i Halmstad. Upplägget innebär att skolan binder upp sig för två lektioner, en odlingslektion under juni samt en skördefest i augusti/september. Under lektionerna kommer vi bjuda in våra två vänner Mark och Mylla som kommer lära oss allt från jord till bord.

Genom att odla får barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp, återbruk och hållbarhetsfrågor. I det här temat får du praktiska råd och inspiration som kanske till och med hjälper er att lyckas med ett eget odlingsprojekt.

För årskurs: Förskola
Tid: 09:00 – 10:00
Plats: Växtvärket

Odlingslektion Växtvärket
Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.

Växtvärket, Kunskapscenter, Hållbart arbete

Kontakta oss

Kontakta vår pedagog Kristofer om du har frågor! Enklast är att ta kontakt via mail, så svarar vi så fort vi har möjlighet. 

Skolmaterial Växtvärket

Skolmaterial

Ett besök på Växtvärket kommer med all säkerhet att vara en upplevelse för eleverna. Men kanske väcker besöket mer engagemang och nyfikenhet hos eleverna som du som lärare kan dra fördel av. Därför har vi tagit fram förslag och tips på lektioner, labbar och andra övningar att arbeta vidare med efter eller innan ert besök här på Växtvärket.