Skolmaterial - Naturen

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat natur. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Att se hur sopor bryts ner

Att se hur sopor bryts ner

Hur lång tid det tar för olika material att brytas ned. Vad händer med saker som slängs i naturen eller på en deponi? I denna labben "skapar" ni en deponi som ni sedan kan följa under en längre tid, vad händer, och varför?

Ladda ner labben

Ingenting försvinner allt finns kvar

Ingenting försvinner allt finns kvar

Allt avfall som hamnar på fel plats kommer till slut att försvinna även om det tar olika lång tid. Vart tar då avfallet vägen? Vi brukar säga att ”ingenting försvinner allt finns kvar” och i denna övning visar vi att det bildas något nytt vid nedbrytningen av avfallet.

Ladda ner labben

Föroreningar i vattnet

Föroreningar i vattnet

Inget försvinner som hamnar i naturen, utan allt bara sprids vidare. I denna labb får vi se vad som händer med avfall som hamnar i vatten. Vilken effekt får det på vattnet? Och vad händer med vår närmiljö när ett sådant utsläpp inträffar?

Ladda ner labben

Vinterlaboration – föroreningar i vattnet

Vinterlaboration – föroreningar i vattnet

Olika typer av föroreningar sprids på olika sätt. Regn, vatten och snö kan alla vara spridare av olika sorters föroreningar. I denna labben undersöker vi snö. Är den så vit och ren som det kan verka eller kan snöflingan ock så innehålla smuts, och i så fall varifrån kommer den?

Ladda ner labben

Utställningen Växtvärket

Utställningen

Här på Växtvärket bor familjen Växtvärk - Bobo, Donja och deras pappa. De bor i sitt hus som vår utställning är uppbyggd kring som till stor del är skapad av återvunnet material. I familjen Växtvärks hus finns flera temarum som fokuserar på hållbarhet. Men det är verkligen inget "vanligt" hus som familjen bor i...

Så här går ett besök till Växtvärket

Så här går ett besök till

Häng med till Växtvärket! Vi börjar hemma hos Bobo, Donja och deras pappa. Därifrån kan den som hittar de hemliga dörrarna ta klivet in i fantasifulla miljöer, som visar hur våra vardagliga val påverkar jorden.

Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.