Kakor på webbplatsen!

Den här webbplatsen använder sig av så kallade kakor (Cookies). 

Vill du inte acceptera kakor går det att i din webbläsare ställa in så att kakor inte ska lagras när du besöker webbplatsen. Tidigare lagrade kakor går också att radera via din webbläsare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information kring detta.Mer information om cookies hittar ni hos Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen), som är tillsynsmyndighet på området www.pts.se