Skolmaterial - Energi

Här har vi samlat lektionstips, labbar och övningar på temat energi. Materialet är anpassat för årskurs 5 och är liksom Växtvärkets utställning framtaget med läroplanens kunskapskrav som grund.

Fyra hörn-/värderingsövningar

Diskutera i smågrupper:

• Vilken/vilka energikällor är bäst för miljön? Varför?
• Vilka energikällor är mest hållbara?
• Är avfallsförbränning en bra eller dålig energikälla? Motivera svaret!
• Hur ser din energiförbrukning ut en vanlig dag? Finns det något du enkelt kan förändra för att minska din energiförbrukning utan att ”få det sämre”?

Gör ett eget citron- eller potatisbatteri

Man kan få en lampa att lysa med hjälp av olika energikällor. I Halmstad använder vi oss av vattenkraft och kraftvärmeverk för att få ström till husen. Men kan du även få en lampa att lysa med hjälp av en potatis eller citron? I denna labb ser vi hur negativa laddningar hoppar från ett ställe till ett annat, det är det vi kallar för ström.

Ladda ner labben här

Potatisbatteri Växtvärket
Så här går ett besök till Växtvärket

Så här går ett besök till

Häng med till Växtvärket! Vi börjar hemma hos Bobo, Donja och deras pappa. Därifrån kan den som hittar de hemliga dörrarna ta klivet in i fantasifulla miljöer, som visar hur våra vardagliga val påverkar jorden.

Utställningen Växtvärket

Utställningen

Här på Växtvärket bor familjen Växtvärk - Bobo, Donja och deras pappa. De bor i sitt hus som vår utställning är uppbyggd kring som till stor del är skapad av återvunnet material. I familjen Växtvärks hus finns flera temarum som fokuserar på hållbarhet. Men det är verkligen inget "vanligt" hus som familjen bor i...

Boka besök Växtverket - trampa fram elen

Boka besök

Ta med era elever och gör ett besök på Växtvärket, boka en miljölektion i klassrummet eller gör ett studiebesök på återvinningscentralen, miljöanläggningen på Kristinehed eller solcellsparken på Skedalahed.